Så här arbetar vi

Bostaden skyddas vid behov: Väggar och golv skyddas med skyddsplattor eller mjölkpapp.Golvbrunnar förbereds.

Avloppsrengöring påbörjas: Avloppsrören borstas rena med en för endamålet speciellt framtagen borstmaskin.

Rören blir helt rena efter borstning.

Filmning och granskning av utfört arbete: Det färdiga avloppet filmas, och bildmaterialet sparas ner på en USB-sticka. VVS-armaturer monteras tillbaka. Städning sker samt avfall forslas bort.

Slutrapportering/överlämnande: Arbetet granskas med kunden. Ett intyg utfärdas.

USB-sticka: USB-sticka överlämnas till kunden.

Nu vet man att rören är rena och man behöver inte oroa sig för översvämningar under ca 15-25 år om man sköter sitt avlopp normalt.

© Copyright www.hammer.se